Cvičenia pre deti 

Baby Joga – 9.00-10.00 – Sobota, Nedeľa

Baby dance - do 4 rokov 16.30 - 17.30 Utorok

Tanečná prípravka - od 5 rokov, 17.30-18.30 Utorok

Jumping - cvičenie na trampolínach - podľa záujmu

Spartan - podľa záujmu

Baby dance do 4 rokov

 Cielená tanečná príprava pre detičky, ktoré hopkajú vždy, keď započujú hudbu . Lekcia je zložená z jednoduchých tancov, tanečných variácií, jednoduchej gymnastiky a detských hier. Tanečné hodiny prebiehajú hravou formou. Deti zrkadlovo opakujú predvádzané tanečné pohyby, ktoré sú primerané tomuto veku. Prostredníctvom skvelej zábavy, hier a detských ako aj súčasných moderných piesní si Vaše ratolesti zdokonalia svoje tanečné schopnosti a samozrejme aj rytmické a hudobné cítenie.

 

Tanečná prípravka od 5 rokov

Tanec je pohyb, ktorý prenesie dieťa do sveta fantázie. Tanečné aktivity sú zamerané na správne držanie tela, uvedomenie si pohybu a orientáciu v priestore. Prostredníctvom rytmických cvičení, základných tanečných krokov a gymnastických cvičení rozvíjajú  telesnú zdatnosť. Počas hodiny im láskyplnou podporou vytvárame priestor pre hru a pohyb, pre vlastné nápady. Deti sa učia tanečné základy, prenášať váhu, spájať tanečné prvky do krátkych variácií.

 

Fit dance. Vytancujte si postavu!  Hodina FITDANCE je plná krokových variácií a dynamickej hudby.  Pri  tanci sformujete celé svoje telo. V jednotlivých pesničkách a pri jednotlivých korkových variáciách zapojíte všetky svaly na tele. FITDANCE ponúka možnosť  spojiť  tanec, šport a zábavu. Cieľom hodiny je, aby si každý hodinu maximálne užil, zatancoval si, odreagoval sa, zapotil a odišiel s dobrou náladou.

 
Na cvičenie sa môžete informovať na telefónnom čísle 0949 507 695 alebo kliknutím na tlačidlo

 

Popis cvičení

Malí športovci pre deti vo veku 3 - 6 rokov

Pohybové hry, rozvoj všestranných pohybových zručností pomocou hier, cvičení, atraktívnych pomôcok a atrakcií v parku. Cvičenie zahŕňa gymnastickú prípravu, cvičenia na správne držanie tela, obratnosť, rýchlosť, práca s loptou a iným pomôckami... 
Cvičenie vonku na čerstvom vzduchu vždy za priaznivého počasia.
 
Naším cieľom sú veselé, zdravé, sebavedomé, spokojné a všestranne pohybovo zručné deti, ktoré majú radosť z pohybu a kladný vzťah k športu.
 
Lektor: Bc.Marta Cibulková, vyškolená lektorka v metodike Kreatívne cvičenia s deťmi 0-6 rokov p.Kiedroňovou, Kenny club Praha
 

Jóga pre deti

Cvičenie jogy prináša deťom radosť, pohyb a sebavedomie. Joga deti učí lepšie vnímať svoje telo, rešpektovať sám seba a svoje okolie v nesúťaživom prostredí. Joga učí harmónii. Živé deti ukľudní a málo aktívne naopak povzbudí k činnosti. Naučí deti odpočívať, rozvíja fantáziu a pomáha lepšie zvládať stresové situácie, správne a citlivo pracovať so svojím telom. Hodiny jogy pre deti sa odlišujú od hodín pre dospelých. V systéme detskej jogy ide o nastavenie rovnováhy medzi spontánnym chovaním detí a koncepciou hodiny.
 
Jogové pozície cvičíme s deťmi dynamicky, bez výdrží a vždy sa prispôsobuje ich veku a schopnostiam. Detská joga má byť v prvom rade zábavou a prinášať radosť všetkým.
 
Pohyb je pre deti prirodzený, preto s menšími deťmi v priebehu hodiny budeme behať, skákať, skotačiť, dbať na prirodzené vývojové fázy ako je napr. lezenie, premieňať sa na zvieratká, spievať pesničky, sprevádzať sa príbehmi, básničkami a rozprávkami, motivovať
 

Joga pre deti vo veku 3-6 rokov

Deti v tomto veku prijímajú jogu veľmi spontánne a sú schopné cvičiť aj bez rodičov.
Venujeme pozornosť nácviku dychovým návykom formou rôznych hier, dbáme na správne držanie tela, učíme sa krátke statické výdrže napr. v balančných pozíciach, uplatňujeme fantáziu detí, učíme sa správne motorické návyky, uvedomovať si uvoľnenie a napätie.
 

Jóga pre deti vo veku 6 - 12 rokov

Venujeme pozornosť obratnosti, vytrvalosti a sile, deti v tomto veku milujú výzvy, cvičenie vo dvojiciach, vedia sa lepšie sústrediť, vedieme dôraz na detaily motorického pohybu a jednotlivých cvikov, venujeme pozornosť sledovaniu dychu. Deti, ktoré cvičia jógu od mladšieho veku sú schopné dych fázovať (nácvik plného jogového dychu).
 
Lektor: Mgr. Adi Kontinová, vyškolená lektorka v metodike cvičenia detskej jogy, Českou Asociáciou Detskej Jogy, Praha